UTMANA OCH VÅGA TÄNKA NYTT


Vår mission är att varje dag utmana och tänka nytt. Då skapar vi avgörande och bestående värden i de samhällen och bolag vi verkar.

Vi utvecklar människor, företag och städer

Vår företagskultur präglas av öppenhet, omtänksamhet och ett driv utöver det vanliga, eller som vi brukar säga; Dream it. Achieve it. Vi är präglade av vårt småländska ursprung och vi är stolta över att göra det vi säger och hålla det vi lovar.

APP är en ägarledd koncern som agerar i branscher under förändring. Koncernen bedriver idag verksamhet inom fastighetsförvaltning, fastighetsutveckling, fastighetsservice, bygg, bilhandel och inlåning.

Våra affärsverksamheter bedrivs på ett sätt som upprätthåller vår värdegrund, visar respekt för människor, samhälle och miljö. Med vårt företagande vill vi möta och överträffa förväntningar som våra intressenter och samhället har på vår verksamhet.

2014

Grundas APP av Anders Öman och Anders Svensson i Växjö. Utveckling sedan dess har varit rekordsnabb.

Koncernen består idag av

7 verksamheter

500

Antal anställda i koncernen

Koncernens omsättning

2,5 Mdkr

125 000 kvm

Yta för uthyrning

Fastighetsägare & Stadsutvecklare

Vi är en aktiv och ansvarsfull fastighetsägare och utvecklare som vill stärka attraktionskraften och vara en drivande kraft i de städer där vi verkar.

Aktiv ägare av privata bolag

Vi värdesätter och tror på konkurrenskraften i långsiktiga affärsrelationer. APP-bolagen utmanar konservativa branscher och erbjuder våra kunder nya produkter och tjänster.

Inlåningsverksamhet

APP Spar utmanar finansbranschen och erbjuder kapitalsparande i fastigheter.

VÅR ORGANISATION OCH MANAGEMENT

APP har en organisation och styrelse med lång branscherfarenhet och gedigen kompetens när det gäller fastighetsförvaltning, stads- och bostadsutveckling samt utveckling av företag och människor.

Anders Öman, Styrelseordförande

Anders har en lång erfarenhet som serieentreprenör inom fastighetsbranschen där han grundat och utvecklat bolag som Ömangruppen, Kärnhem och APP. Anders är även en av eldsjälarna till Växjö Lakers framgång i egenskap av VD, ordförande och idag störst aktieägare.


anders.oman@appequity.se

0739 - 60 89 00

Anders Svensson, Koncernchef

Anders var en av grundarna till APP 2014. Anders har över 10 års erfarenhet av affärsutveckling, företagsförvärv och företagsfinansiering. Anders har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm samt reservofficersexamen från Militärhögskolan.


Fredrik Öman, Ekonomichef

Fredrik är ekonomichef på APP sedan 2017. Fredrik har arbetat som revisor i fem år och var auktoriserad revisor innan han började på APP. Fredrik har en civilekonomexamen från Linnéuniversitet.


fredrik.oman@appequity.se

0702 - 32 95 10