APP lanserar ICON Växjö

Arenastadens nya centrumfastighet kommer innehålla hotell, kontor, skola, bowling, nöjesavdelning, lägenheter, skybar på våning nitton samt en spaanläggning i världsklass.

Lediga objekt

Arabygatan 19

Kontor, Lager/Logistik, Övrigt

Arabygatan 15

Kontor, övrigt

Linnégatan 6B

Kontor

Storgatan 7

Kontor

Investeringar


Alpha Property Partners (APP) investerar i svenska tillväxtstäder med huvudfokus på Växjö, Jönköping, Linköping och Norrköping. APP har ett investeringsmandat som möjliggör investeringar i nybyggnation och förvärv av befintliga fastighetsbestånd. Huvuddelen av vårt fastighetsbestånd ska vara bostadsfastigheter. APP är en ansvarsfull fastighetsfond som drivs av att utveckla och stärka attraktionskraften i de städer där vi äger fastigheter. APP har ett nära samarbete med en av Sveriges största pensionsstiftelser. Vidare har APP goda och etablerade relationer med kapitalstarka och långsiktiga investerare, varav vi erbjuder ett brett nätverk av potentiella köpare till fastighetsägare som söker ny ägare. Söker ni en ny ägare till er fastighet är ni välkomna att kontakta oss.

Management

APP:s team har lång erfarenhet av projektutveckling och fastighetsförvaltning. Vi erbjuder ett fåtal utvalda kunder managementtjänster.

Projektutveckling

Vi på APP har lång erfarenhet av att projektutveckla bostadsfastigheter och kommersiella fastigheter samt att upphandla lånefinansiering. Vi erbjuder allt från helhetslösningar, där vi driver projektet tills det är inflyttningsklart, till fristående uppdrag som exempelvis kan vara att ta fram investeringsidé, projektledning, mäklartjänster av större bestånd eller finansiering. Oavsett uppdragets omfattning arbetar vi på APP dedikerat och målinriktat för att uppnå gemensamt fastställda slutmål.

Fastighetsutveckling

Med anledning av att vi på APP har lång erfarenhet av effektiv fastighetsförvaltning har vi möjligheten att erbjuda Er ett helhetsansvar inom detta området. Vi kan även tillhandahålla avgränsade uppdrag vilket kan innefatta löpande bokföring, hyresgästadministration samt upphandling av teknisk fastighetsskötsel och drift.

Om oss

APP är en investeringsfond med fokus på fastighetssektorn i svenska tillväxtstäder utanför storstadsregionerna. APP har ett investeringsmandat som möjliggör nybyggnation och förvärv av bostadsfastigheter samt kommersiella- och allmännyttiga fastigheter. APP är en ansvarsfull och aktiv ägare som vill vara en drivande kraft i stadsutvecklingen i de städer där vi äger fastigheter. APP:s team har lång erfarenhet av nybyggnation, förädling, försäljning och finansiering av fastigheter. APP erbjuder därför även managementtjänster inom dessa området. Vi tar ett helhetsansvar inom våra managementtjänster och arbetar dedikerat och målinriktat för att uppnå gemensamt fastställda slutmål.

Affärsidé

APP ska investera i svenska fastigheter. Huvudfokus skall vara utvecklingsfastigheter i Växjö, Jönköping, Linköping och Norrköping.

APP ska även erbjuda managementtjänster till utvalda kunder.

Vill du sälja fastighet?

APP söker fastigheter och byggrätter i framförallt Växjö, Jönköping, Linköping och Norrköping.

Är Ni ägare till en fastighet som ni söker en ny ansvarsfull ägare till är Ni välkomna att kontakta oss.

Vårt team

Anders Öman

Anders är Partner på APP sedan 2014. Anders är serieentreprenör och har startat och utvecklat ett antal framgångsrika företag inom fastighetssektorn. 2003 grundade Anders Kärnhem AB som bygger villor och bostadsrätter i södra Sverige. 1994 grundade han Ömangruppen där han även var VD. Ömangruppen är en ledande företagsgrupp inom energi, värme, kyla och inneklimat. Sedan 1999 har Anders varit den drivande eldsjälen bakom Växjö Lakers Hockey’s framgångssaga, först som ordförande, sedan som VD, och idag som största ägare.

  0739 60 89 00
anders.oman@appequity.se

Anders Svensson

Anders är Partner på APP sedan 2014. Anders har arbetat sex år i finansbranschen. Anders har arbetat tre år på MVI i Stockholm med affärsidentifiering, transaktionsgenomförande, transaktionsanalys, affärsutveckling och finansiering. Innan Anders började på MVI arbetade han med M&A och Debt Advisory på ScandCap i Stockholm. Anders är Reservofficer inom Armén och landslagstävlande i Militär Femkamp. Anders har en Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm samt utbytesstudier vid Kölns Universitet.

  0733 50 37 02
anders.svensson@appequity.se

Gabriel Eriksson

Marcus Blom

Kontakt

Stockholm
Birger Jarlsgatan 18
114 34 Stockholm

Växjö
Storgatan 18
352 31 Växjö

appequityApp start v2