APP lanserar ICON Växjö

Arenastadens nya centrumfastighet kommer innehålla hotell, kontor, skola, bowling, nöjesavdelning, lägenheter, skybar på våning nitton samt en spaanläggning i världsklass.

Lediga objekt

Linnégatan 6B

Kontor

Storgatan 7

Kontor

Investeringar


Alpha Property Partners (APP) investerar i svenska tillväxtstäder med huvudfokus på Växjö, Jönköping, Linköping och Norrköping. APP har ett investeringsmandat som möjliggör investeringar i nybyggnation och förvärv av befintliga fastighetsbestånd. Huvuddelen av vårt fastighetsbestånd ska vara bostadsfastigheter. APP är en ansvarsfull fastighetsfond som drivs av att utveckla och stärka attraktionskraften i de städer där vi äger fastigheter. APP har ett nära samarbete med en av Sveriges största pensionsstiftelser. Vidare har APP goda och etablerade relationer med kapitalstarka och långsiktiga investerare, varav vi erbjuder ett brett nätverk av potentiella köpare till fastighetsägare som söker ny ägare. Söker ni en ny ägare till er fastighet är ni välkomna att kontakta oss.

Management

APP:s team har lång erfarenhet av projektutveckling och fastighetsförvaltning. Vi erbjuder ett fåtal utvalda kunder managementtjänster.

Projektutveckling

Vi på APP har lång erfarenhet av att projektutveckla bostadsfastigheter och kommersiella fastigheter samt att upphandla lånefinansiering. Vi erbjuder allt från helhetslösningar, där vi driver projektet tills det är inflyttningsklart, till fristående uppdrag som exempelvis kan vara att ta fram investeringsidé, projektledning, mäklartjänster av större bestånd eller finansiering. Oavsett uppdragets omfattning arbetar vi på APP dedikerat och målinriktat för att uppnå gemensamt fastställda slutmål.

Fastighetsutveckling

Med anledning av att vi på APP har lång erfarenhet av effektiv fastighetsförvaltning har vi möjligheten att erbjuda Er ett helhetsansvar inom detta området. Vi kan även tillhandahålla avgränsade uppdrag vilket kan innefatta löpande bokföring, hyresgästadministration samt upphandling av teknisk fastighetsskötsel och drift.

Om oss

APP är en investeringsfond med fokus på fastighetssektorn i svenska tillväxtstäder utanför storstadsregionerna. APP har ett investeringsmandat som möjliggör nybyggnation och förvärv av bostadsfastigheter samt kommersiella- och allmännyttiga fastigheter. APP är en ansvarsfull och aktiv ägare som vill vara en drivande kraft i stadsutvecklingen i de städer där vi äger fastigheter. APP:s team har lång erfarenhet av nybyggnation, förädling, försäljning och finansiering av fastigheter. APP erbjuder därför även managementtjänster inom dessa området. Vi tar ett helhetsansvar inom våra managementtjänster och arbetar dedikerat och målinriktat för att uppnå gemensamt fastställda slutmål.

Affärsidé

APP ska investera i svenska fastigheter. Huvudfokus skall vara utvecklingsfastigheter i Växjö, Jönköping, Linköping och Norrköping.

APP ska även erbjuda managementtjänster till utvalda kunder.

Vill du sälja fastighet?

APP söker fastigheter och byggrätter i framförallt Växjö, Jönköping, Linköping och Norrköping.

Är Ni ägare till en fastighet som ni söker en ny ansvarsfull ägare till är Ni välkomna att kontakta oss.

Vårt team

Anders Öman

Anders är Partner på APP sedan 2014. Anders är serieentreprenör och har startat och utvecklat ett antal framgångsrika företag inom fastighetssektorn. 2003 grundade Anders Kärnhem AB som bygger villor och bostadsrätter i södra Sverige. 1994 grundade han Ömangruppen där han även var VD. Ömangruppen är en ledande företagsgrupp inom energi, värme, kyla och inneklimat. Sedan 1999 har Anders varit den drivande eldsjälen bakom Växjö Lakers Hockey’s framgångssaga, först som ordförande, sedan som VD, och idag som största ägare.

  0739 60 89 00
anders.oman@appequity.se

Anders Svensson

Anders är Partner på APP sedan 2014. Anders har arbetat sex år i finansbranschen. Anders har arbetat tre år på MVI i Stockholm med affärsidentifiering, transaktionsgenomförande, transaktionsanalys, affärsutveckling och finansiering. Innan Anders började på MVI arbetade han med M&A och Debt Advisory på ScandCap i Stockholm. Anders är Reservofficer inom Armén och landslagstävlande i Militär Femkamp. Anders har en Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm samt utbytesstudier vid Kölns Universitet.

  0733 50 37 02
anders.svensson@appequity.se

Henrik Swahn

Henrik är sedan 2016 VD på APP Properties AB. Henrik har arbetat i fastighetsbranschen i 17 år. Innan Henrik började på APP arbetade han på Kärnhem AB som affärsutvecklingschef, med ansvar för utveckling av bostäder och kommersiella fastigheter på den Svenska marknaden. Dessförinnan arbetade Henrik som förvaltare på Vidingehem AB. Henrik har studerat ekonomi vid Örebro och Växjö universitet.

  0723 20 89 02
henrik.swahn@appequity.se

Gabriel Eriksson

Marcus Blom

Amanda Öman

Amanda jobbar med  PR & kommunikation på APP Properties sedan 2016.

 

  0709 16 22 50
amanda.oman@appequity.se

Jan-Olof Swanteson

Jan-Olof jobbar som marknadschef på APP Properties sedan 2017. Han startade sin professionella karriär i outdoor branschen hos familjeföretaget i början av 80-talet där han sedermera jobbade som VD fram till 2011 då företaget såldes. Jan-Olof har de senast 6 åren jobbat som Marknadschef för Växjö Lakers Hockey där framgångs historia skrivits både på det sportsliga och ekonomiska planet. Jakt och golf ligger Jan-Olof varmt om hjärtat när det ges möjlighet till fritid.

  0705 36 53 22
jan-olof.swanteson@appequity.se

David Sjöbäck

David arbetar som affärsutvecklare på APP Properties sedan 2017. David är utbildad civilingenjör inom bygg- och fastighetsekonomi från Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm. Innan David började på APP arbetade han som affärsutvecklare på Skanska Sverige och dessförinnan såsom konsult vid köp- och säljrådgivning på Tenzing och JLL (Jones Lang LaSalle) i Stockholm. David har 7 års erfarenhet från fastighetsbranschen.

  0736 79 65 95
david.sjoback@appequity.se

appequityApp start v2